KAKO KUPITI

Prodaja medicinskih pijavica

Kako kupiti medicinske pijavice

Hirudo Farma MB iz Šapca je registrovana za uzgoj, prodaju i izvoz medicinskih pijavica. Izvoz i prodaju medicinskih pijavica Hirudo Farma MB vrši na prostoru cele Evrope, a sertfikovana je i od strane nemačkih institucija.

Naručivanje medicinskih pijavica može uraditi svako pravno lice koje ima CITES dozvolu za uvoz. Ova dozvola se dobija na zahtev odgovarajućim intitucijama zemlje uvoznika na osnovu CITES dozvole koju ima Hirudo Farma MB.

U slučaju dogovora o izvozu, tj uvozu medicinskih pijavica mi šaljemo original dozvole na adresu klijenta i on na osnovu nje podnosi zahtev institucijama u svojoj zemlji. Kada se pravnom licu (kupcu) izda CITES dozvola može se nastaviti sa finalizacijom dogovora i izvozom iz Srbije, tj. uvozom u zemlju kupca.

Isporuka medicinskih pijavica tokom cele godine

Pored vrhunskog kvaliteta medicinskih pijavica koje uzgaja Hirudo Farma MB, možemo se pohvaliti i veoma konkurentnim cenama i fleksibilnim odnosom prema klijentima. Želimo i da još jednom istaknemo i mogućnost uzgoja i isporuke medicinskih pijavica u toku cele godine, uz ujednačen kvalitet bez obzira na sezonu.