KAKO KUPITI

Izvoz medicinskih pijavica

Transport medicinskih pijavica do kupca

Transport pijavica do kupca je takođe ozbiljan i veoma složen proces, imajući u vidu da se radi o izvozu živih organizama, tj. životinja. Mi u Hirudo farmi MB usvojili smo iprihvatili najviše svetske standarde u pogledu obezbeđenja dokumentacije i transporta medicinskih pijavica.

Transport medicinskih pijavica (Hirudo medicinalis) se obavlja najčešće avionom i to po standardima avio kompanije koja transport vrši.

Medicinske pijavice se u slučaju transporta avionom pakuju u posebno pripremljena pakovanja definisana međunarodnim standardima po težini i dimenzijama. To su u stvari posebno pripremljene platnene vrećice, a pijavice se obavezno transportuju bez tečnosti.

Kontinuirano snabdevanje klijenata medicinskim pijavicama

Zahvaljujući našem inventivnom načinu uzgoja u mogućnosti smo da obezbedimo snabdevanje klijenata medicinskim pijavicama u toku cele godine bez obzira na sezone i uz održavanje maksimalnog kvaliteta.