KAKO KUPITI

Hirudo Medicinalis Pijavica

Medicinska pijavica ili Hirudo Medicinalis

Pijavice (Hirudinea) su vrsta ekstremno ugroženih životinja i prilagođeni su parazitskom načinu života. Pretežno žive u slatkim vodama, ali ih ima i na kopnu i u morima. Većinom su ektoparaziti i hrane se krvlju sisara za čije se telo pričvršćuju pijavkama. Imaju dve mišićne pijavke — jedna senalazi oko usnog otvora, a druga je na zadnjem kraju tela.

Telo im je sastavljeno od stalnog broja segmenata, tj. uvek ima 33 segmenta. U njihovim pljuvačnim žlezdama nalazi se HIRUDIN, supstanca koja sprečava zgrušavanje krvi domaćina obezbeđujući time nesmetano isisavanje. Crevo je prostrano i može imati izraštaje — divertikulume — u kojima se sakuplja krv koju isisavaju iz domaćina i koju postepeno razgrađuju, pa se zato mogu hranti samo jednom do dva puta godišnje.

U našim slatkim vodama medicinska pijavica je vrlo česta vrsta, a latinski naziv joj je Hirudo medicinalis.