KAKO KUPITI

Cene medicinskih pijavica

Cene medicinskih pijavica i načini prodaje

Cene medicinskih pijavica uzgajanih u Hriudo Farmi MB mogu varirati u odnosu na kvalitet, kvantitet, doba godine i sl. Medicinske pijavice prodajemo po težini i po komadu. U slučaju da želite detaljne informacije o cenama medicinskih pijavica po određenim kriterijumima, količini, težini ili veličini pojedinačne pijavice, molimo Vas da nas kontaktirate koristeći informacije ili popunjavanjem formulara na KONTAKT stranici.

U pripremi je i opšti cenovnik sa cenama prema dosadašnjim narudžbenicama, po težini i po komadu, razvrstan po klasama kvaliteta.