KAKO KUPITI

Hirudo Farma MB

  • Uzgoj i prodaja medicinskih pijavica Hirudo Farma MB Srbija

  • Sve dozvole za izvoz medicinskih pijavica na evropsko tržište

  • Kontinuirana proizvodnja pijavica preko cele godine

  • Stalno prisustvo na nemačkom i švajcarskom tržištu

 
 

Hirudo medicinalis farma - proizvodnja i izvoz medicinskih pijavica

HIRUDOFARMA MB se bavi uzgojem i izvozno orjentisanom prodajom medicinskih pijavica (Hirudo medicinalis) od 2012. godine.
U prirodnom okruženju i uz posebne uslove proizvodimo medicinske pijavice visokog kvaliteta pogodne za medicinsku upotrebu i u tretmanu različitih oboljenja, kao i za korišćenje u farmaceutskoj industriji radi dobijanja Hirudina.

HIRUDOFARMA MB je jedina farma medicinskih pijavica u Srbiji koja ima licencu od strane Ministarstva zaštite životne sredine br 353-01-582 / 2013-03 za uzgajanje i prodaju lekovite pijavice na domaćem i stranom tržištu.
Prodaja se vrši samo sa CITES dozvolom, koju bi trebalo da imaju i kupac i prodavac.

Kako se gaje medicinske pijavice (Hirudo medicinalis)

Medicinske pijavice spadaju u ekstremno ugrožene vrste, prvenstveno zbog sve većeg zagađenja prirodne sredine. Hirudo medicinalis pijavice su takođe i retke životinje koje mogu opstati samo u veoma čistim vodama i ne mogu se prilagoditi na nečistoće i zagađenja. Uzgoj medicinskih pijavica se može raditi u veštački stvorenim uslovima (laboratorijama, bazenima i sl.), a mogu se gajiti i u prirodi, naravno uz neophodne mere zaštite od neželjenih spoljašnjih uticaja, drugih životinja, a posebno ptica.

Izvoz Hirudo medicinalis pijavica

Izvoz medicinskih pijavica je strogo kontrolisan od strane ministarstava i drugih institucija, kako zemlje izvoznika, tako i zemlje uvoza. Da bi se izvoz obavio bez problema ili uopšte obavio neophodno je da izvoznik i uvoznik imaju CITES dozvole, sertifikate i potvrdu o zdravstvenoj kontroli i ispravnosti medicinskih pijavica. Izvoz medicinskih pijavica Hirudo Farma MB trenutno vrši na prostoru Evrope, a najviše za nemačko i švajcarsko tržište.